ФинансиЗастраховка

Наказание за CTP: как да се изчисли?

От 2014 бяха направени промени в законодателството. Сега застрахователни компании, които нарушават условията на изплащане на компенсации, трябва да заплатят обезщетение за пропуснати ползи за CTP. Нейният размер зависи от размера на плащанията и времето на закъснение. Повече подробности за това кога и как да се прилагат на глобата на CTP, четете нататък.

CTP

От въвеждането на CTP е оказало положително въздействие върху положението на руските пътища и развитието на застрахователния пазар. Въпреки недостатъците, CTP продължава да се развива. Всеки собственик на превозното средство е длъжен да застрахова отговорността си. Когато се свържете с компанията за производство на премия изчисление. Цената на полицата зависи от коефициентите за корекция, тарифите, но се регулира на законодателно равнище.

Например, цената на застрахователната полица на камиона с капацитет от 120 литра. а. годишно за неограничен брой лица на възраст над 22 години, с опит на шофиране до две години, призна в Berdyansvke и Москва ще бъде различно управление.

законодателство

Според правната терминология, под заплаха от наказание се отнася до средствата, които една страна се съгласява да плати на друга операция, ако не отговаря на условията на договора.

Гражданска отговорност Санкцията може да се прилага към застрахователни компании, които допускат забавяне в обработването на заявления от страна на водача, или при обсъждане приложения за други предимства.

Федералния закон на № 40 "На Задължително" разписани правата и задълженията на Великобритания, нейната отговорност в случай на неизпълнение на задължения. По-специално, законът предвижда задължително плащането на неустойки в случай на:

 • нарушаване на сроковете за плащания или късно сезиране за ремонт на автомобила (в документа се посочва срока за изпълнение на строителни работи) по вина на застрахователя;
 • невръщането на периода на плащане, ако такова състояние, уговорени в договора.

Всички тези въпроси са разгледани по-подробно в:

 1. Гражданския процесуален кодекс.
 2. Закон №4015-I «За застрахователни компании."
 3. Федерален закон №40 «За CTP".

Как да се изчисли наказание за CTP?

Ако застрахователната компания е нарушила условията на плащане, тя трябва да плати глоба - 1% от сумата. Изчисление дузпа за CTP по следната формула:

Н = L х (1: 75) C х 100, където:

Н - CMTPL наказание;

 • D - брой дни на закъснение;
 • C - рефинансиране процент;
 • Б - за размера на обезщетението по договора.

Ден на получаване плащане регистрация също се взема предвид при изчисленията. Нюансите могат да се появят, когато ремонтира автомобила. Отговорност за качеството и сроковете на работата се състои в застрахователя.

Ако компанията не се изплаща обезщетение, изчисляването ще се основава на общия размер на дълга. Ако все още частично плащане е извършено, тогава наказанието ще изчисли въз основа на оставащия дълг. В случай на издаване на посоката на тази сума ще зависи от времето на нейното получаване.

лимити

Законът предвижда ограничения за плащания. Ако вредата е причинена от:

 • Само имот - 400 хиляди, стр..
 • живот и здраве - 500 хил р ..

Друго ограничение е, че размерът на наказанието не може да надвишава застрахователната сума по договора. Отчет за задължителното наказание се прилага към компанията като част от досъдебното производство. Той съдържа подробна информация за прехвърлянето на средства.

примери

Застраховка пренебрегвани отношение на обезщетение и надхвърлили разрешения плащане в продължение на 20 дни. сумата за възстановяване е 120 хиляди. Един ден закъснение е 120 х 0,01 = 1,2 х. P. За плащането на клиента, трябва да се свържете с подходящо изложение.

След инцидента повреден автомобил в размер на 150 хиляди души. П. Пълна заявление за възстановяване, е представен на компанията на 1 септември. Към 30 септември плащането не е получено. Общо период закъснение е 10 дни. За всеки просрочен ден в компанията трябва да плати 1500. П.

условия

В рамките на 20 дни след получаване на пълния набор от документи, необходими за плащане на застрахователно обезщетение, за да даде насока на ремонтите или да предостави мотивиран отказ. Ако открие липсата на ценни книжа, застрахователят уведомява клиента и предоставяне на пълния списък на липсващите документи. Ако хартията не е правилната информация или документи по принцип не са били предоставени, организацията не може да се наложи да плати глоба или друга компенсация.

Условия за плащане на санкцията се предписани в договора. Въпреки, че обикновено тази точка компании гледат. Поради това, в края на месеца, следващ решението, което трябва да подадат заявление до дружеството и до съда. Такива случаи се обработват бързо. В рамките на 10 дни след решението трябва да се плати обезщетение за пропуснати ползи и обезщетение.

право

Ако случаят отива в съда, че е необходимо да се направи две искови молби. Първият - да плати обезщетение, а вторият - че клиентът разчита глоба в размер на CTP. И двете твърдения трябва да се разглеждат в едно заседание. В изявлението, трябва да посочите:

 • идентификационен код на съдебния орган, към който е подадено заявлението;
 • всички детайли на ответника;
 • Всички запитвания, свързани с произшествието;
 • Резултатите от изследването;
 • размера на просрочията по плащания на компенсации и санкции.

Съд често прави положително решение.

Наказание CTP: нюанси

Жертвата може да претендира обезщетение за ремонт от него превозно средство. Той избира начин за компенсация е: в брой или под формата на такса за ремонт. Ако произшествието е виновен двете страни, обезщетението се изплаща в същия размер.

Самата процедура е уведомление за трудова злополука застраховката се е променило. Ако произшествието участват два автомобила, собственици, които имат CTP, и не е имало наранявания, един от тях отива в неговата компания. В други случаи, трябва да се прилага по отношение на компанията виновника.

Процедурата за оформяне инцидент от evroprotokol също претърпя промени. Всяка от страните уведомява тяхната компания в рамките на 5 работни дни. В противен случай, създателя ще трябва да компенсира щетите за своя сметка. Ако има видео или снимка на това, което се случи инцидент, максималният размер на плащането на капитала и Ленинградска област ще бъде 400 000. Разтрийте.

Жертвата трябва да покажат своята компания превозно средство в рамките на 5 дни след инцидента. По искане на застрахователя, виновен трета страна. Трябва също така да предостави средство за проверка в срок от 10 дни от датата на получаване на заявлението. Виновното лице няма право да се разпорежда с колата или ремонт в рамките на 15 работни дни, в противен случай застрахователната наказание за плащане на CTP и ще се плаща никаква компенсация.

Застрахователят може да изиска заплащане на обезщетение и санкции в досъдебното ред. Ако страните не успеят да се споразумеят, възстановяване на щети за CTP и компенсации ще се извършва по съдебен ред. Застрахователите са длъжни да извършва всички плащания в досъдебното ред. Но в действителност, тези суми по-малки от тези клиенти, които разчитат на закона. Ето защо, повечето от тези случаи решен по съдебен ред.

Други санкции

Наказание - това е друга санкция, която се отнася до застрахователя в случай на нарушение на условията на плащане на обезщетение. Нейният размер зависи от размера на таксите. В случай на нарушение на условията за изплащане на обезщетения на компанията трябва да обезщети 1% от дължимата сума на забавяне на ден. Ако фирмата е нарушила условията на посоката на ремонт, офсет ще имат 0,5% от дълга. С всеки метод за изчисляване на вноските не може да надвишава гарантиран договор премия.

Ако за компенсации на клиентите ще трябва да се справят с иск, решението на съда в наказателното CTP ще бъде допълнена от решението за принудителното плащане на глоби. Това е най-голямата парична компенсация за забавянето. Късно прехвърляне на средства на бенефициента се счита за най-сериозните нарушения на задълженията на застрахователя.

Член 16 от Федералния закон "За Задължителна" при условие, се възстановява в полза на физическо лице глоба за нарушаване на изплащане на обезщетение. Ако прилагането на дружество за защита на правата на потребителите, той разчита половината количество наказание. Размерът на санкция е 50% от размера на обезщетението за въпросния случай. Без да се вземат предвид сумите, които са изплатени доброволно в рамките на 20 дни санкции и други компенсации.

Друг пример

Общият размер на плащането от страна на съда е 50 хиляди души. П. В определеното по закон 20-дневен период на дружеството погасява само 10 хиляди. П. интересите на пострадалото лице в случая е OZPP.

= Размер на глобата (50-10) х 0,5 = 20 000 г .. От тях 10 000 вдига ранени, а още толкова - OZPP.

Удобства

Общият размер на санкциите не може да надвишава максималния размер на плащане за съответния вид застраховка и щети.

Ако една компания е извършил повече от едно престъпление, наказанието може да бъде поискана за всеки от тях.

Намаляване на плащанията към съда може само въз основа на твърденията на ответника и само, ако изчислената наказания, несъответстващи на последиците от нарушения.

Всички санкции се прилагат за възстановяване на обезщетение от СПС.

Изпълнение на съда искове за обезщетение, не освобождава дружеството от плащането на санкция.

Подценяване на размера на плащането

Почти винаги подценява съда при изчисляването на размера на наказанието. Изключение е, когато ответникът не е успял да се яви в съдебно заседание, и решението по подразбиране. Ако една малка сума на обезщетението, забавянето е малък, има шанс, че размерът на намаление няма.

За да се подготвят за делото все още е необходимо. Например, за да отправят писмено искане, в които да се отразят:

 • своето несъгласие с искането за намаляване на обезщетението се дължи на липсата на основание за това;
 • списък на всички необходими условия за намаляване на таксите и отделно посочи елементи, които не са били изпълнени.

писмени обяснения инстанция на необходимостта да се приложи към делото. Когато съдът ще даде думата да се отговори, е необходимо накратко да изразят своята позиция, като се фокусира върху най-важните точки.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bg.unansea.com. Theme powered by WordPress.