ЗаконътСъответствие с нормативните изисквания

Споразумение на Комисията: задължения на страните

Споразумението за комисионна е споразумение, по силата на което първата страна (комисионен агент) от името на ангажирания (втората страна) се задължава да извърши една или повече транзакции за таксата за сметка на извършителя, но от свое име.

Законодателството позволява въз основа на комисионен договор да сключва различни видове сделки, например договори за доставка. Това могат да бъдат многостранни сделки, насочени към създаване на задължения, които се изпълняват без участието на ангажирания, но резултатът, получен от тяхната комисионна, може да бъде прехвърлен на това лице.

Споразумението на комисията по гражданския кодекс предвижда следните задължения на комисионер. Тази страна се задължава да изпълни комисионната, извършена при най-благоприятните условия за ангажираното лице в съответствие с неговите изисквания и инструкции.

Също така, комисионерът е длъжен да изпълнява задълженията си и да упражнява правата, произтичащи от сделки с трети лица, сключени в изпълнение на договора. Тази страна не носи отговорност за неизпълнението на сделката, сключена от комисаря от трети лица, но трябва да уведоми незабавно директора, ако сделката не бъде изпълнена. Освен това комисионерът е длъжен да събере всички доказателства и по искане на ангажираното лице да извърши прехвърлянето на права по сделката, следвайки правилата за прехвърляне на вземането.

Когато комисията е изпълнена, комисионният агент предава доклада на отговорното лице и му изпраща всичко, което е получено. В споразумението за комисионна може да се предвиди срокът, през който получените средства или стокови стойности трябва да бъдат прехвърлени (прехвърлени) на отговорното лице, а също и правото да се запознае с документите на комисионер за изпълнение на договора. При определяне на крайния срок за представяне на доклада, както и приложените към него документи, трябва да се ръководят от законовите разпоредби, уреждащи счетоводството и данъчното облагане.

Съгласно договора комисионерът има право да задържи от всички суми, които са дошли за сметка на задълженото лице, паричните средства, дължими на него за изпълнение на задълженията.

Споразумението на Комисията за опростената система за данъчно облагане предвижда задълженията на ангажирания. Той трябва да заплати възнаграждение на комисионен агент по договора, а в случаите, когато той е учреден за изпълнение на сделката от трето лице (delkredere), да заплати допълнителен бонус по начина и сумата, посочени в договора.

Същността на делкреере се крие във факта, че по силата на споразумението агентът на комисията става гарант на лице, с което е сключено споразумение от името на принципала. Ако условията на сделката не са изпълнени от трета страна, отговорността ще бъде поета от агента на комисията. Ако неизпълнението на договора е по вина на отговорното лице, то той трябва да възстанови на комисионен агент всички направени разходи и да плати комисионната.

Също така е задължение на ангажираното лице да възстанови сумите, изразходвани от агента на комисията за изпълнение на нареждания. Ако няма ясни критерии за разделяне на разходите, свързани с продажбите, препоръчително е да ги записвате ясно в договора.

Кредиторът е длъжен да приеме изпълнението по договора, а именно: да получи от комисионеря всичко, което е било извършено, да инспектира придобития имот, както и да го уведоми за установените недостатъци в полученото имущество.

Споразумението на комисията задължава ангажирания, ако има възражения, да уведоми агента на комисията за тях в рамките на един месец от получаването на доклада, освен ако страните не посочат друг срок в споразумението.

Основната характеристика, която този документ съдържа, е, че агентът на комисията придобива права и задължения едновременно с сключването на сделка с трета страна - дори и с участието на ангажирания в пряко отношение с трета страна.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bg.unansea.com. Theme powered by WordPress.