Новини и обществоКултура

Правна култура: концепцията, функции, както и факторите, влияещи върху формирането му. Правна Култура Общество

Един от най-неотложните проблеми на всяка държава - правна култура на личността, тъй като тя има пряко влияние върху цялостното развитие на обществото и на цялата държава. Това е теоретичната основа на държавата и прави други форми на правна култура:

- религиозен;

- политически;

- социална.

Взаимодействие между хората в едно общество управлява от закони. Правна култура се проявява в трудовите отношения, човешки и социални, професионални групи, етнически и други социални образувания. Следователно, за всяко състояние, че е много важно да се изучаването на основите на правата на своите граждани на регулярна основа, тъй като това е основна ценност за развитието на пълноправен общество.

терминология

Културата като такава - това е напредък в човешкото развитие, което не се определя от материалните фактори, както и духовно. Това са показателите, които хората имат в продължение на стотици години от съществуването си във всички сфери на живота, чрез която подобрява условията на живот, това е, за подобряване на формите на неговото съществуване.

Правна култура - постиженията на човечеството в развитието на отношенията и държавата, при формирането на правата и свободите на всеки гражданин. Тя е неразделна част от цялостната духовна цялост на обществото.

Видове правна култура

Разпределяне на 3 по рода си, в зависимост от медиите:

- културата на обществото;

- културата на отделна група;

- правна култура на личността.

Нека поговорим за всеки поотделно.

културата общество

Тази система от ценности, натрупани от хората в дадено общество. Съставните елементи:

- практиката на закона в страната;

- спазване на закона и реда;

- общото ниво на правосъдието;

- обща правна рамка и др.

група културата

Много експерти в областта на закон срещу присъждането на точки в класирането, толкова по селекцията като отделен вид, тъй като тя се характеризира с всички фактори, които са присъщи на правната култура на обществото. Основният фокус на правната култура на групата - тя е и отделен човек изгражда отношенията си в определена група, сред приятели или на работното място.

личност култура

Правна култура на личността - е нивото на развитие на правото, социализация и образование на всеки гражданин на страната. Важно е да се разбере как гражданите се научили основите и как те се използват в практиката. Характеристики:

- информиране и оформяне на правната падеж на всеки индивид;

- превръщане на знанията, придобити в навик и поведението;

- желанието на всеки човек, за да действа в съответствие с установените правни норми;

- способност да отстояват правата си, ако те са нарушени.

Основният фокус - това е не само познаването на законовите разпоредби, но и използването на знания на практика и непрекъснато. Правни отношения с други субекти на правото, на околната среда трябва да бъдат изградени само със спазването на законите.

Спецификата на правната култура на личността

Всяка култура - е преди всичко желание за цивилизован начин на живот, увеличаване на духовните, поведенчески, интелектуални и психологически ценности на личността и на широката общественост. Правна култура на личността - е не само разбиране на правната рамка и процесите, но и стриктно спазване на закона. В този случай, човешкото поведение не трябва постоянно стимулиран от правоприлагащите органи, разработени от изискванията на обществото трябва да се запознае с всеки от своите членове.

По-долу са елементите на правната култура на личността. Те са три, и всички те са важни. Така че това:

- познаване на законодателството, не само теоретично, но и практическо прилагане на знанията на практика, спазването на законите;

- навика, по-точно, формирането на лични отношения със закона, това, което трябва да се проследява в легитимна и спазват закона поведение;

- способността на индивида да се приложат на практика своите знания в областта на правото, възможността да защитят своите права и свободи, без да нарушават закона.

чувство за справедливост

Чувство за справедливост - е неразривната връзка между обществото, индивидът и правната култура. Оценка и критика, желания и очаквания в определена област на правото, реализиране на социални дейности. Културата е изцяло въз основа на правно съзнание, както и обратното.

Правно съзнание - един вид юридическо мислене, което означава, че възможността на индивида да се определи мястото си в "свят" правото да избират своя линия на поведение.

функции на правосъдието

1. Когнитивно. Това осъзнаване на човешките и правните последици от правни отношения като цяло.

2. оценка. Това е формирането на идеи за закона и идеята за правната общност. Въз основа на тези идеи на всеки човек изгражда отрицателен или положителен му отношение към определени стандарти и да изпълни целия закон.

3. регулиране. Това е пълно разбиране и да се изгради модел на поведение в съответствие с действащото законодателство.

Образуване на правна култура

Върховенството на закона може да се постигне само в едно общество, където най-развито чувство за справедливост, така че една от основните задачи на всяко правителство - образование отговорни за действията им от страна на гражданите. Това повишаване на правната култура - е един от най-ефективните мерки за предотвратяване на противообществените прояви и престъпления.

Правно образование включва системно въздействие върху съзнанието на хората, създаване на култура на поведение на всеки член на обществото. И това се постига чрез следните средства:

1. Правно обучение. Същността на метода е да се внуши на всеки гражданин всичко натрупаните знания в обществото в областта на правните отношения. Научи всеки човек, за да защитят правата си, да се откаже от нарушаването на закона, за да се образува положително отношение към закона. Естествено, всеки гражданин трябва да бъде индивидуален подход. Обучението се провежда в училища, средните и висшите училища, в лекции и семинари.

2. Правна застъпничество са неразривно свързани с образованието. Някой ще спазват правилата, само въз основа на това, че има основни познания по право и законодателство. С други личности от правосъдие е необходимо да се образоват непрекъснато чрез лекции и специални промоционални събития. Естествено, това не се изисква от всеки гражданин на законодателствата на знания на ниво на опитен адвокат, но основите трябва да се познаваме.

3. Правна Практика. Независимо от това колко правителството харчи за пропаганда и образование, повишаване на информираността на гражданите си, без да се нормалната работа на правоприлагащите служители съдилища, прокуратура и Закона за правната култура на обществото няма да съществуват в държавата. Всеки гражданин ще направи същото като правната и управленската структура. Ако властите за заобикаляне на закона, тогава гражданите ще се опитат да се справите с него.

Правна практика на фона на състоянието на правосъдието - е премахването на бюрокрацията и подкуп.

4. Самостоятелно образование. Не на последно място е самостоятелно обучение. Ако гражданин осъзнава, че той трябва да следват закона, се справят с нарастващите нива на образование, той е страхотен предотвратяване на незаконни дейности. Тази линия на поведение не трябва да се придържат само към практикуващите юристи, но и на всички граждани на страната.

В допълнение, формирането на социални и културни характеристики и "подобряване" на обществото - това е правната култура на личността. Фактори, влияещи върху формирането на културата:

- елиминиране на принципа на "всичко е възможно, това не е забранено";

- повишаване на професионализма на държавните служители на всички нива;

- практическо прилагане на конституционното правило - на върховенството на закона;

- насърчаване на доброто поведение, а не само чрез наказателни мерки въздействие върху нарушителите.

Освен това, гражданите трябва да разберат, че всички правни и държавни институции са насочени към реализиране на техните права и тяхната защита. И това е пряка отговорност на държавата.

Социализация на лицето в областта на правовата държава

И накрая, но не на последно място на разходите и правната социализация на индивида. Социализация в рамките на философията и психологията се разглежда като формирането на личността, развитие и формиране на социалната същност на всеки гражданин. Правна социализация - е един от отделните компоненти на общата социализацията.

Компоненти на правната култура и социализацията се осъществяват по следните начини:

- формирането на отношението на личността на други лица;

- поведението на гражданите като цяло в обществото и връзката й с държавата;

- отношение към себе си.

За формирането на правната социализация изисква постоянен анализ, а не само на положителни фактори. Важно е, че всички компоненти на правото да имат отрицателно въздействие върху самоличността на дадено лице. Може да не е точно формулиране на определени норми на закона, най-противоречиви актове, достиженията на правото на сложност и обем. Всичко това може да доведе до факта, че човек започва да се антисоциални дейности, в някои случаи може да се стигне до бунтове. След това се случва, че социализация и чувство за справедливост - това не е в норма за членове на обществото, както и в резултат на нарастващата престъпност и неподчинение.

На практика, държавата е длъжна да се актуализира непрекъснато компоненти и стандарти на социалната среда, за да ги адаптира към настоящите реалности, и се стремят да изградят демокрация в обществото с всички признаци на човечеството и справедливостта.

Добро поведение: концептуални, функции, видове

Добро поведение се третира като такова, което напълно отговаря на стандартите, приети в дадено общество. Тя трябва да бъде одобрена от всички членове на обществото и да бъдат обществено полезни. Нека се опитаме да се прави разлика между полезност и легитимност. Например, не можете да отидат до урните - това е съвсем законно, но това не е от полза за обществото.

Признаци на законността на действията

1. Външно, поведението се изразява в действие или бездействие, най-важното - че това е в рамките на това, което е разрешено.

2. Поведение е законно е уместно, т.е. поражда правни последици.

3. носи съзнателен характер.

4. Държавата е окуражен от издаване на разрешителни и на стандартите за контрол.

Според социалното значение на доброто поведение може да бъде:

  • необходими за обществото като цяло (например необходимостта да служат в армията);
  • желателно държавата (например, изследвания);
  • валидно, т.е., това, което може и да осъди членове на обществото, но това е допустимо съгласно нормите на законодателството (например дейността на религиозните общности).

Добро поведение е класифицирана и въз основа на извършването на актове:

1. Социално-активно поведение - са действия на отделни лица, напълно съвпада с нормата на закона. права на обекти са напълно наясно и приема съществуващия закон и ред.

2. конформист. Това действие на гражданите, а не въз основа на лични убеждения, а на факта, че "всеки го прави".

3. пределната поведение. Тя се характеризира с факта, че лицето трябва да бъде на изискванията на действащите стандарти само под заплаха или принуда. Веднага след като слабително контрол от страна на държавата, пределната поведението става точно отсреща и незаконно.

Гражданско и правна култура: обединяващи фактори

Разбира се, правната култура - е многопластова и значително явление. Но това е невъзможно без гражданска култура. Гражданско и правна култура на личността е неразривно свързано и не може да съществува без един от друг.

Гражданска култура - е качеството на лицето, което включва уважение към другите, любов към родината, толерантност към други раси и религии. Самата Гражданска отговорност не е нищо друго, а резултат от образованието в правната сфера, политическа и морална. Основи на гражданска култура са поставени в семейството и училищата. В училище, децата се учат основите на рамка за управление, формирането на властите, правата и задълженията на гражданите и правителството държава и право,. В образуването на правната и отговорността е от голямо значение и на семейството от общественото мнение и нагласи на родителите и децата на издръжка, свързани с обществото.

Към днешна дата, не всички страни могат да се похвалят поне средно ниво на правна култура на населението, както и много несъществуваща правна култура на обществото, както се вижда от високото ниво на престъпността. Като правило, този въпрос е липсата на достъп до регламентите, лоша насърчаването и почти пълната липса на желание от страна на правителството, за да се повиши нивото на гражданска и правна култура, хората да се включат в законодателната дейност.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bg.unansea.com. Theme powered by WordPress.