ФинансиСчетоводство

Разходи за управление на

Административни разходи - това е необходимо за управление на средствата на организации, които са част от текущите разходи на предприятието и влияят върху формирането на себестойността на продукцията.

В счетоводството на административните разходи се отразяват на дебитна сметка общата бизнес разходи. Те могат също така да се разглежда като повтарящи се разходи, които не са свързани с производствения процес и е необходимо да се запази имущественото и финансовото комплекс на предприятието за отчетния период. В този случай, те са посочени на оперативните разходи, или също така - да се загуби на дружеството.

Административните разходи включват разходи за заплати и управленски бонуси персонал, пътни разходи, пощенски разходи, офис нужди, транспорт, поддръжка на сгради за административни цели, разходите за амортизация, офис поддръжката (наем, комунални услуги, комуникации), услуги на трети страни (застрахователна, правна и одитиране) и др. заплатата се определя според персонал, офис и пощенските разходи е 2-3% от управление на персонала на заплата. Разходите за поддържане на сградите, се изчислява по същия начин, за да пазарувате разходи (ток, вода, отопление). По текущи ремонти са 3%, оборудване - 7% от стойността им в баланса. Амортизационните разходи са равни на 6,5% за растенията, и 6.1% за работилниците на стойността на дълготрайните материални активи на икономическата-административни цели.

разходите за управление на бюджета сега точно изчислени за да се гарантира нормалното му функциониране. Административните разходи са планирани по няколко начина. Първият (традиционен) - предвижда ограничаване на този вид разходи за лихви на фонда работна заплата на ключов персонал. Вторият ( ", направена от") - на базата на годишната индексация на нивото на разходите в съответствие с темпа на растеж за периода. Също така е възможно да се планира, във връзка с крайния резултат от дейността. Този метод е най-ефективен, но за разлика от западните страни, Русия практически не се използва.

В много фирми, които планират разходите за управление продължава няколко месеца. Разработване на надежден бюджет - събитие, а трудоемко и отнема много време, тъй като до хармонизиране участва доста участници.

Административни разходи директно на ядрото (промишлени, търговски) дейности на предприятието, не са свързани с тях. Въпреки това, в счетоводството отразява техните дебитни сметки режийни разходи. Ако счетоводната политика на предприятието позволява да включите тези разходи само частично в своите производствени разходи, е позволено да ги пиша с определени сделки.

Административните разходи са планирани в отделен бюджет, не са обвързани с обема на производство или продажби, се изчисляват, независимо от динамиката на доходите на компанията. Повечето от тези разходи се отнася до ограничени разходи за тип. Те са разделени на разходите, свързани с бизнес активи и разходите, свързани с неговото развитие. Първата група включва елементи, като например амортизация, разходи за поддръжка на оборудването, лизингови плащания, и така нататък. Те са планирани във връзка с живота на стойност и обслужване на дълготрайни активи. Във втората част (заплатата на мениджъри и други специалисти, инженери и техници и управленски персонал, техен представител, пътуване, транспорт и други разходи) са планирани индивидуално за всяка фирма.

Административните разходи трябва да бъдат задължени да се документира. Такива документи са платежни нареждания, разписки, отчитат парични заповеди. Без тези документи на организацията няма право да вземе предвид административните разходи за данъчно облагане.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bg.unansea.com. Theme powered by WordPress.